Alumni

ABC-logoOp 20 oktober 2005 is de Alumnivereniging Bijzondere Chemici-VU (ABC-VU) opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de relatie tussen de Afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen alsmede de VU en de alumni te bevorderen. Het gaat daarbij om de contacten tussen alumni en de afdeling, tussen de alumni onderling en tussen de alumni en de studenten. De vereniging zal jaarlijks een bijeenkomst organiseren om dit doel te realiseren.

Aanmelden

Verslagen van alumnidagen

Contact

Bestuur

Henk Timmerman - voorzitter
Nel Velthorst - secretaris  
Henk van der Goot - penningmeester
Matthias Bickelhaupt - lid
Jacqueline van Muijlwijk - lid
Dick Schipper - lid
Chris Slootweg - lid


Bijeenkomst 2020

De jaarlijkse bijeenkomst en reünie van de alumnivereniging is voor 2020 geprogrammeerd voor donderdag 7 mei. Het programma zal het bekende formaat hebben, gelijke plaats en tijd van de dag: Auditorium van het O|2-gebouw op de VU-campus, inloop vanaf17.30uur. Er zijn dus weer drie sprekers, twee alumni en een medewerker van de universiteit. De volgende personen hebben hun medewerking toegezegd:

Dr Marcel Schreuder Goedheijt
Marcel Schreuder Goedheijt studeerde organische scheikunde en promoveerde in 1996; voor zijn proefschrift (organometaal chemie en katalyse) was professor Fritz Bickelhaupt de promotor. Na enkele postdoctorale posities, o.m. in de USA en een korte periode in Duitsland (Celanese AG) werkte hij tot 2011 bij Organon-Diosynth, waarna hij via DSM en Cambridge Labs een positie bij AkzoNobel aanvaardde (2015). Hij is nu directeur van de Expert Capability Group en ’Site Director’ van Nouryon in Deventer.

Dr Ries de Winter
Ries de Winter studeerde vanaf 1966 organische chemie met bijvak farmacologie. In 1975 promoveerde hij met professor Nauta als promotor. Hij trad in dienst bij Philips Duphar (afdeling medicinal chemistry). Via een positie bij de groep gewasbeschermingsmiddelen werd hij hoofd van de afdeling ‘farmaceutische ontwikkeling’ bij dezelfde onderneming die inmiddels Solvay Pharmaceuticals heette. Na zijn pensionering in 2005 is Ries actief geworden -tot 2019 - als PUMmer (Programma Uitzending Managers, nu Netherlands Senior Experts) en werkte vanuit deze positie vervolgens in diverse ontwikkelingslanden als vrijwilliger - overdracht van expertise – bij locale MKB’s.

Prof. dr Tom Grossmann
Tom Grossmann is sinds 2016 hoogleraar organische chemie aan de VU op de leerstoel die vacant werd bij de emeritering van professor Koop Lammertsma.
Tom promoveerde in 2008 (Humboldt Universität, Berlijn, prof. Seitz) en werd na een postdoc positie in de USA (Harvard, Verdine) in 2011 Group Leader bij het Max Planck Institute of Mol. Physiology in Dortmund. Vervolgens werkte hij vanaf 2013 in eenzelfde positie (Emmy Noether group leader) bij de Technische Universität, ook in Dortmund.

Later volgen er meer bijzonderheden.