ABC bijeenkomst 2019, een terugblik

De inmiddels traditionele, jaarlijkse bijeenkomst van de Alumnivereniging ABC van VU-S&F - 23 mei 2019 - verliep in grote lijnen volgens het inmiddels vaste stramien, met bijdragen van twee alumni, een medewerker van de huidige faculteit (dit keer ook een alumnus) en de tegenwoordige studenten (VCSVU). Het reünie karakter is prominent. Net als in voorgaande jaren zouden meer alumni zeer welkom zijn geweest, blijft de het enthousiasme om mee te doen van de studenten erg plezierig en is het ook opvallend dat de medewerkers van S&F nog steeds weinig belangstelling tonen voor de activiteiten van ABC.

De presentatie van dr Ton Rijnders, een alumnus die het vak ‘trouw’ bleef was boeiend, door de presentatie, maar ook door het karakter van de loopbaan van Ton. Na een doctoraal biochemie (Planta) en een promotie op een immunologisch onderwerp en een postdoc periode op het gebied van de oncologie werkte Ton bij Organon R&D. Toen Organon research ophield te bestaan volgden posities bij het Top Institute-Pharma en Ligature. Sinds 2017 is hij algemeen directeur van het Oncode Institute. Met veel nadruk en vooral ook enthousiasme wees Ton op het grote belang van transdisciplinaire benaderingen in programma’s gericht op het ontwerp en de ontwikkeling van geneesmiddelen.

IMG_2888

De bijdrage van drs John Groebe liet zien dat een universitaire opleiding niet is te vergelijken met een beroepsopleiding. Na het behalen van een kandidaatsdiploma (Leiden) zette John zijn opleiding voort aan de VU: theoretische chemie en sloot hij die in 1988 met een doctoraalexamen (Baerends).John werkte in diverse functies bij IBM; nadat hij vervolgens bij enkele kleine bedrijven werkt begon in 2006 hij “voor zichzelf. Op een enthousiaste manier toonde John aan dat er na het afsluiten van de universitaire studie het lang niet vaststaat welke plaats je uiteindelijk in de maatschappij gaat innemen.

Prof. Jacqueline van Muijlwijk studeerde scheikunde organische  chemie (Bickelhaupt) en farmacochemie (Vermeulen en promoveerde  in 2001 (Timmerman en Ijzerman (UL)). Zij was enige tijd HAVO-VWO docent en kwam in 2013 terug bij de VU. In 2017 werd ze benoemd op de leerstoel ‘Ínnovations Human Health & Life Sciences’ en werd ze vice- decaan van de β- faculteit. Haar betoog, met veel getallen, liet zien dat de VU inmiddels tot de grotere universiteiten van ons land behoort. Uit haar presentatie werd buitengewoon duidelijk dat het grote aantal student, de diversiteit van de bachelor en master programma’s tot een buitengewoon hoge werkdruk leiden. De omstandigheid dat in het huidige bestel de hoogleraar met zijn/ haar medewerkers zelf verantwoordelijk is voor de financiering van het onderzoek leidt, zo bleek uit de presentatie tot zorgelijke situaties.

Het formele deel van de bijeenkomst werd afgesloten met de bijdrage van Jordie van Hasselt, VCSVU. Jordie vertelde over de activiteiten van de VCSVU, waarvan excursies, (avond-)lezingen en informele bijenkomsten (Belgisch bier) de bekende elementen zijn. 

De reünie was ook dit jaar zeer geanimeerd, met gelukkig met ook ‘nieuwe’ gezichten. ABC is de studenten en het S&F secretariaat ook dit jaar erg erkentelijk voor de hulp bij de voorbereiding en organisatie van de buitengewone plezierige bijeenkomst.