Alumnibijeenkomst 2017

Verslag ABC bijeenkomst 8 juni 2017


De bijeenkomst verliep ook dit jaar zeer geanimeerd. De bijdragen van de vier sprekers werden aandachtig gevolgd.

Daan Geerke maakte duidelijk dat toxicologisch onderzoek zeer basaal kan zijn; aandacht voor mechanismen en voorspelbaarheid van toxiciteit staan bij het huidige onderzoek veelal centraal. De bijdrage van Tanja Kulkens leverde een mooi overzicht op van de procedures die bij NWO gevolgd worden bij de stimulatie en coördinatie van wetenschappelijk onderzoek bij de diverse onderzoeksinstellingen.

Uit de presentatie van Iwan de Esch en Natascha Krikke bleek enerzijds erg duidelijk dat er bij de faculteit onduidelijkheid is over de structuur die na de mislukking van belangrijke onderdelen van het plan van samenwerking met de UVA zal ontstaan, wat de uiteindelijke vorm is van de nieuwe faculteit (samengaan FEW-FALW) zal worden, terwijl anderzijds de VCSVU de banden studieverenigingen van farmacie aan het verstevigen is.

Het reünie onderdeel van de bijeenkomst - met de hulp van de VCSVU gerealiseerd - verliep ook dit jaar heel plezierig.

Hoewel het verplaatsen van de bijeenkomst na de vroege avond niet een toename van het aantal aanwezigen opleverde - de opkomst kwam overeen met die van verleden jaar- leverde een rondvraag op dat men graag ziet dat we doorgaan met het nu gekozen tijdstip; dat zal gebeuren.
 
Door omstandigheden werden er dit jaar geen foto's gemaakt. Op een enkele na dan, gemaakt door Jacqueline van Muijlwijk. Het zijn bijzondere foto’s geworden.

ABC_2017_1

ABC_2017_2

Een wat ongebruikelijk beeld van de aanwezigen. We slaagt erin de personen die hun achterhoofd leenden allen te identificeren? Waag een poging en stuur je 'oplossing' naar het contactadres.