Alumnibijeenkomst 2016

Verslag ABC bijeenkomst 2 juni 2016


De jaarlijkse bijeenkomst van de alumnivereniging van S&F vond plaats op 2 juni. De locatie was de nieuwe faciliteit Ol2. De bijeenkomst verliep als gewoonlijk zeer geanimeerd.

Nieuw in het programma was de bijdrage van de VCSVU. De voorzitters van de laatste twee jaren vertelden over de tegenwoordige gang van zaken binnen de vereniging  en besteedden aandacht aan  de mogelijke consequenties van de samenwerking VU-UvA en het relatief grote aantal studenten dat voor Farmaceutische Wetenschappen kiest. Er is sprake van een toenadering in de richting van de studentenverenigingen van studenten farmaceutische wetenschappen bij de faculteiten farmacie. Besloten werd de interactie VCSVU-ABC te intensiveren en om de VCSVU ieder jaar uit te nodigen een bijdrage te leveren aan de ABC bijeenkomst.

Hieronder staan een aantal foto’s (gemaakt door Rosanne van Veldhuisen en Henk van der Goot) die een indruk geven van de bijenkomst.

Alumni_2016_001   Alumni_2016_002
Ontvangst van trouwe bezoekers.

Alumni_2016_003

De eerste spreker, Rien Kool, met Juul van der Baan en op de achtergrond de Henken Herstel en Timmerman.

Alumni_2016_004

Rechts de tweede spreker Bert Windhorst met Johan Velema en Klaas Kramer.

Alumni_2016_006

Bekende “gezichten” en een aandachtig gehoor.

Alumni_2016_005