Aanmelden

Wilt u lid worden van de alumnivereniging ABC? Stuur dan een e-mail naar secrCPS.few@vu.nl.

Wie mag lid worden?

  • Studenten met een bachelor of masterdiploma Scheikunde of Farmaceutische wetenschappen
  • Doctorandi van de Afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen (ook van de voormalige subfaculteit Scheikunde)

Er is een nieuwe ABC flyer gemaakt! De flyer zal bij buluitreikingen aan de afstuderenden worden uitgereikt.

Personen die niet binnen een van deze categorieën vallen, maar wel sterke banden met de afdeling hebben kunnen donateur worden. Donateurs hebben dezelfde rechten als leden, behalve het formele stemrecht. Dit zijn bijvoorbeeld

  • Stafleden die elders hebben gestudeerd of zijn gepromoveerd
  • Onderzoek- en onderwijsmedewerkers
  • Ondersteunend personeel

Contributie

Leden en donateurs betalen een contributie van 15 euro per jaar. Deze kan worden overgemaakt op rekening 554374692, tnv Alumnivereniging Bijzondere Chemici VU, De Boelelaan 1083, 1081 HV Amsterdam.