SUPREME NUDGE

Inleiding

Een gezonde leefstijl - een gezond voedingspatroon en voldoende bewegen – draagt in belangrijke mate bij aan de preventie van chronische ziekten. Mensen met lage sociaaleconomische status (SES) hebben vaak een ongezondere leefstijl dan mensen met een hogere SES. Interventies gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl bereiken juist deze lage SES doelgroep slecht en kunnen sociale ongelijkheid vergroten.

Veranderingen in en van de omgeving waarin mensen leven kunnen in belangrijke mate helpen om een gezonde leefstijl te bevorderen en alle doelgroepen te bereiken. Om er voor te zorgen dat de gezonde keuze een makkelijke of zelfs de enige keuze wordt voor de moeilijke bereikbare en veranderbare doelgroepen zoals mensen met een lagere opleiding zijn veranderingen in de omgeving noodzakelijk. Of omgevingsinterventies ook op langere termijn effectief zijn voor het verbeteren van risicofactoren voor hart- en vaatziekten is niet bekend en moet onderzocht worden.

Methode

In SUPREME NUDGE wordt een geïntegreerde interventie in supermarkten ontwikkeld en onderzocht, waarin de ‘supermarktomgeving’ zo wordt ingericht dat de gezonde voedselkeuze makkelijker en vanzelfsprekender wordt. De supermarkt is een belangrijke omgeving waarin (leefstijl)keuzes worden gemaakt, en waar het verleiden tot gezondere voedingskeuzes via productplaatsing, prijsverandering en berichten directe en langdurende effecten kan hebben.

Dit wordt gecombineerd met een m-health promotion interventie waarmee mensen direct en op maat feedback en adviezen krijgen over hoeveel ze waar en wanneer bewegen, en hoe ze meer kunnen gaan bewegen. De effecten op risicofactoren voor hart- en vaatzieken worden onderzocht.

Deze interventie bouwt voort op eerdere effectieve interventies om gezonde voeding en voldoende beweging te bevorderen, maar combineert twee innovatieve benaderingen: ‘nudging’ en prijsverandering, met ‘real-time’ feedback waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie en context-specifieke informatie en adviezen over leefstijlgedrag.

Voor meer informatie, zie de website: www.supremenudge.nl