Kind- en ouderparticipatie in richtlijnontwikkeling voor de JGZ

Het project ‘Kinderen, jongeren en ouders op betekenisvolle wijze betrekken bij JGZ-richtlijnen: de co-creatie van een inspirerende roadmap.’, in opdracht van ZonMw, is onderdeel van het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013 – 2018. Door een literatuurstudie en interviews met onder andere experts, richtlijnontwikkelaars, ervaringsdeskundigen en cliëntenorganisaties is meer kennis verkregen over (ervaringen met) het betekenisvol betrekken van ouders, jongeren en kinderen in richtlijnontwikkeling. In dit project werden daarnaast respectievelijk de herziening en ontwikkeling van de richtlijnen astma en houding&bewegen voor de JGZ gevolgd. Hierbij werd input voor de richtlijnen opgehaald door middel van uitvragen bij ouders, jongeren en kinderen. De opgedane inzichten zijn vertaald in een roadmap, in co-creatie met verschillende relevante partijen, zoals richtlijnontwikkelaars en patiëntenorganisaties uit verschillende zorggebieden.

Bekijk de roadmap