INCAS-2

INCAS-2 (INtegrated CAre System) is een onderzoek naar integrale geboortezorg. Onder integrale geboortezorg wordt verstaan: zorg die lijn overstijgend is en rondom de cliënt is georganiseerd. Zorgverleners passen zich aan de zorgvraag van de cliënt aan in plaats van andersom. Dit moet de kwaliteit en continuïteit van zorg ten goede komen. Door meer continuïteit van zorg zal naar verwachting de kwaliteit van zorg verbeteren, wat vervolgens een bijdrage kan leveren aan de optimalisering van geboortezorg. Meer continuïteit van zorg kan het aantal ernstig zieke baby's en de babysterfte tijdens de zwangerschap en rondom de geboorte verder verlagen. 

www.incas2.nl